Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel verstrekt. De Protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is
en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

Protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@arkrank.nl en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.